LIPOVITAL - TRACTAMENTS - ESTÈTICA

  Depilació amb cera freda o calenta

 • Cames senceres…………………………...….................................20.00€
 • Mitges cames.........................................................................15.00€
 • Regions adicionals...................................................................8.50€
 • Llavi sup. ................................................................................4.00€
 • Celles......................................................................................8.50€
 • Correcció celles.......................................................................4.00€
 • Celles + llavi superior .............................................................6.50€
 • Aixelles....................................................................................8.00€


 • kit depilació...........................................................................33.00€
 • Braços.....................................................................................9.00€
 • 1/2 braç...................................................................................7.00€
 • Dep.facial................................................................................8.00€
 • Línia alba.................................................................................3.00€
 • Engonals completes................................................................14.00€


  Depilació per a homes

 • cames senceres.................................................................... 20.00€
 • torax..................................................................................... 14.00€
 • braç..................................................................................... 16.00€


 • abdòmen...............................................................................14.00€
 • engonals..................................................................................8.50€

  Fotodepilació

 • Cames senceres+ engonals i aixelles gratuïtes..................... 150.00€
 • 1/2 cames+engonals o aixelles gratuïtes................................95.00€
 • Engonals+aixelles...................................................................45.00€
 • Pit sencer...............................................................................150.00€
 • Mig pit.......................................................................................75.00€


 • Esquena sencera................................................................150.00€
 • Mitja esquena.....................................................................150.00€
 • Zones petites.........................................................................25.00€
 • Braç sencer............................................................................75.00€
 • 1/2 braç.................................................................................55.00€

  Fotodepilació (despres de 6 sessions normals, les seguent són de manteniment)

 • engonals + aixelles ...................................................................30,00€
 • Mitjes cames + angonals o aixelles......................................... 70,00€
 • cames senceres + engonals + aixelles...................................100,00€


En que consisteix la fotodepilació

Igual com altres sistemes de fotodepilació, la depilació Làser es basa en el principi de fototermólisis selectiva.Segons aquest principi, la llum (foto) del làser és transformada en calor (termos), i destrueix (lisis) les cèl·lules germinatives del fol·licle pilós de forma selectiva, mitjançant l'absorció de la mateixa per part dels cromófores diana, això és, la melanina. En altres paraules, la melanina absorbeix la llum i condueix aquesta al fol·licle pilós, on transformada en calor crema les cèl·lules germinatives.

 

  NAIL-ART (decoració de les ungles)

 • Esmaltat permanent................................................................21.00€


 • Extensio d'ungles...................................................................41.00€